Category: Stories

ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನಲೆ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವ

ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನಲೆ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವ

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಇಂದು ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಇಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿ ...

READ MORE +